Alarmsignalen som ingen lyssnade till

Alarmsignalen som ingen lyssnade till

UllenhagiTenstaKOLUMN MAURICIO ROJAS SVD/Opinion 7 juni 2014

2004 tog jag fram den första Utanförskapets karta för Folkpartiets räkning. Det var ett sätt att belysa det utanförskap, som redan då utgjorde Sveriges svåraste utmaning. Med hjälp av ett solitt statistiskt underlag kunde en mycket oroväckande utveckling konstateras. År 2002 fanns det 136 bostadsområden som kunde klassas som ”utanförskapsområden”, att jämföra med bara tre stycken år 1990.

Att en stor andel av de boende i dessa områden var flyktingar och invandrare gjorde situationen än mer laddad. En etnisk-kulturell dimension vidgade på ett radikalt sätt den växande klyfta som, vad gällde sysselsättning, skolresultat och politisk delaktighet, skilde utanförskapsområdena från landet i övrigt.

För att läsa hela artikeln här

Anuncios

Los comentarios están cerrados.