Sveriges tysta revolution

Mauricio Rojas gästbloggar SVD

coworkers_full_new_ledarredaktionen_ledarred_145x127800px-Svenska_Dagbladet_wordmarkSveriges tysta revolution

11 juni 2014 kl 19:19 | Permalänk

På 50-talet lanserade Milton Friedman idén om att skapa offentliga finansieringssystem som gjorde möjligt för alla – och inte bara för de rikaste – att välja skola för sina barn. Bland dessa system det mest kända handlade om skol-vouchers, som skulle ges till familjerna i detta syfte.

Nuförtiden är Sverige ett av de få länder som på ett genomgripande sätt tillämpar ett sådant system. Men i detta påstådda socialistiska paradis har inte bara ett system av skolvouchers förverkligats. Liknande system, där offentliga medel hjälper att finansiera medborgarnas egna val, används idag för att skapa valfrihet och fri företagsamhet inom praktiskt taget alla välfärdsområden. Det kan gälla bland annat, sjukvården, äldreomsorgen, insatserna för personer med funktionsnedsättning och fritidsverksamheterna.

Skolpengssystemet är därför en del av en mycket mer omfattande förändring, som har omvandlat den gamla välfärdsstaten, där staten var som en patron som dikterade undersåtarnas villkor, till en annan typ av stat, mycket mer solidarisk med medborgarnas vilja. Statens monopol på att bestämma över och utföra de offentligt finansierade väfärdstjänsterna har ersatts av en mångfald konkurrerande producenter som gör det möjligt för medborgarna att välja efter eget huvud de tjänster de vill ha. Det handlar, med andra ord, om en stat som står till medborgarna tjänst och inte över dem.

Det här har utgjort en central del av den förändringsprocess som Duncan Currie kallade Sweden’s quiet revolution i National Review Online (september 2010). Denna lugna och tysta revolution är densamma som The Economist (februari 2013) betraktade som en grundbult för Sveriges framgångsrika sätt att ta itu med den senaste europeiska krisen och omvandlas, tillsammans med andra nordiska länder, till vad tidskriften kallade the next supermodel.

Det handlar, kort sagt, om Milton Friedmans mest oväntade seger. Oväntad givetvis med tanke på Sveriges socialistiska rykte, men också eftersom dessa Friedmaninspirerade reformer kan ha gett välfärdsstaten en chans att överleva genom ”att förändra allt så att ingenting förändras”.

Så har dessa tysta och diskreta nordbor genomfört en av samtidens mest betydelsefulla revolutioner utan att nästan ingen lägger märke till det.

Mauricio Rojas är docent i ekonomisk historia.

Översättning av La revolución silenciosa de Suecia. Publicerades på tankesmedjan FAES hemsida 2014-06-11. http://www.fundacionfaes.org/es/analisis/120/la_revolucion_silenciosa_de_suecia

Anuncios

Los comentarios están cerrados.